Köszöntjük Isaszeg város hivatalos honlapján!
Köszöntjük Isaszeg város hivatalos honlapján!

Fogyasztóvédelmi panasziroda és tanácsadó szolgálat Pest Megye

 

Hibás terméket vásárolt? Nem felel meg a szolgáltatás? Amennyiben magánszemélyként, mikro-, kis- és középvállalkozásként, civil szervezetként, társasházként nem tudja rendezni fogyasztói jogvitáját egy vállalkozással, vegye igénybe a Pest Megyei Békéltető Testület segítségét. Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése

ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS

Isaszeg, a mi városunk

Pályázati Beruházások Isaszegen

A Dózsa György Művelődési Otthon programja

Támogatott Linkek


  

 

 Regina Alapítvány

 

Választás 2014

 

Helyi és Nemzetiségi Önkormányzati választás:

A Helyi Választási Bizottság határozatai

2/2014. (III.31.) számú határozata az egyéni választókerületek kialakításáról

HVI 3/2014 határozat

24/2014.(II.18.) Kt. határozat. Közösségi színtér biztosítása választási gyűlések részére

2014. október 12. napjára a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek és a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának határidői és határnapjai.

Isaszeg HVI vezetőjének közleménye a jelöltállításahoz szükséges ajánlások számáról

Helyi önkormányzati választás nyomtatványai:

jelölő szervezet bejelentése P3

ajánlóív igénylése A4

egyéni jelölt bejelentése E2

lista bejelentése L7

listán szereplő jelölt hibásan megadott adatainak javítása, kiesésének bejelentése L9

listán állított jelölt személyi lapja SZ4

 

Nemzetiségi önkormányzati választás nyomtatványai:

jelölő szervezet bejelentése P4

ajánlóív igénylése A6

nemzetiségi listás ajánlóív igénylése A7

egyéni képviselőjelölt bejelentése E3

listán állított jelölt személyi lapja SZ5

lista bejelentése L8

 

Postai úton benyújtható kérelmek:

 

Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba-vétel, fogyatékossággal élő választópolgár segítése, személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem letöltése a magyarországi lakcímmel rendelkezőválasztópolgárok számára

 

 

  

II. fokú hőségriasztás

Dr. Homor Zsuzsanna fővárosi és megyei tisztifőorvos az alábbiakról tájékoztatta a PMKH Gödöllői Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát.

Tájékoztató a fogyatékkal élők karácsonyi támogatása megállapításának feltételeiről

Tisztelt Lakosság!
 
Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének  Szociális és Egészségügyi Bizottsága a helyi szociális rendeletben foglaltak szerint a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény szerint, és a 141/2000. (VIII. 9.) kormányrendelet I. számú mellékletében meghatározott fogyatékossággal rendelkező személyek részére -  jövedelmi helyzet vizsgálata nélkül – kérelemre, egyszeri, azonos összegű karácsonyi támogatást állapít meg.
 

TÁJÉKOZTATÓ A 2015. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL IGÉNYELHETŐ INGYENES ÉS KEVEZMÉNYES – ISKOLAI - GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

 TISZTELT SZÜLŐK, GONDVISELŐK!

 
I. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 2015. szeptember 1-jén hatályba lépő módosítása szerinti gyermekétkeztetés normatív – 100%-os - kedvezmény igénybevételére, azaz ingyenes étkezésre jogosult az az általános iskolás gyermek
 
a)  aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
b)  akit nevelésbe vették;
c) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó intézményben helyeztek el.
II. A gyermekétkeztetés során 50%-os, kedvezményes étkezést kell biztosítani
a) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló részére, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
b) általános iskolai és azon felüli nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló részére, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy egyéb jogcímen a tanuló nem részesül ingyenes étkezésben;
c) általános iskola  és azon felüli nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő  tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek részére, feltéve, hogy a gyermek más jogcímen nem részesül ingyenes étkezésben.
 
További információk a csatolmányban olvashatók
 

TÁJÉKOZTATÓ A 2015. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL IGÉNYELHETŐ INGYENES ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

TISZTELT SZÜLŐK, GONDVISELŐK!
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 2015. szeptember 1-jén hatályba lépő módosítása szerinti gyermekétkeztetés normatív – 100%-os - kedvezmény igénybevételére, azaz ingyenes étkezésre jogosult az a bölcsődés és óvodás gyermek,:
 
a.) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy
b.) aki tartósan beteg,  fogyatékos vagy
c.) akinek családjában tartósan beteg,  fogyatékos gyermeket nevelnek vagy
d.) akinek családjában három, illetve több gyermeket nevelnek vagy
e.) akinek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság.
 

 

Amennyiben a család a fenti pontok egyikének sem felel meg, de a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130%-át (89.408 Ft-ot) -  és erről a szülő önkéntes nyilatkozatot tesz – lehetősége nyílik gyermeke/gyermekei részére a bölcsődei, óvodai  ingyenes étkezés igénybevételére.
 

Bővebb információk és a nyilatozat a csatolmányban található.

Áramszünet 2015. augusztus 12 -én

Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy 2015. augusztus 12 -én az áramszolgáltató által előre bejelentett karbantartás miatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Megértésüket köszönjük.

Új szolgáltatás az isaszegi postán

A Magyar Posta az elmúlt két évben teljesen megújította pénzügyi portfólióját. Ennek köszönhetően Isaszeg lakosai is igénybe vehetik a posta modern pénzügyi szolgáltatásait. Már igényelhető a Posta Személyi Kölcsön is, amely ingatlanfedezet nélkül, szabadon, bármire felhasználható, egyszerűen igényelhető, és az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező ügyfelek számára is elérhető, hiszen nettó havi 100.000 Ft jövedelmet kell hozzá igazolni.

Az ELMÜ által tervezett áramszolgáltatási szünetek a III. fokú hőségriasztás miatt átütemezésre kerülnek

 Tisztelt Isaszegi lakosok!

 
Tájékoztatásul közöljük, hogy az ELMÜ telefonos tájékoztatása szerint az ELMÜ Hálózati Kft. által tervezett felújítási, karbantartási munkák a III. fokú hőségriadóra való tekintettel szünetelnek, ezáltal a tervezett áramszolgáltatási szünetekre előre láthatólag 2015. július 8-ig nem kerül sor.

II. fokú hőségriasztás

 

A legfontosabb tudnivalók hőséghullámok idejére a csatolmányban olvashatók.

Isaszegi esemény -és rendezvénynaptár

h k s c p s v
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Közvilágítás hibabejelentő

Isaszegi vállalkozások

Nemzetiségi Önkormányzatok

Önkormányzati rendeletek

 

 - Rendeletek

Belépés