Köszöntjük Isaszeg város hivatalos honlapján!
Köszöntjük Isaszeg város hivatalos honlapján!

EUROPE FOR US, WE FOR EUROPE

2017. június 8 - 11

Fogyasztóvédelmi panasziroda és tanácsadó szolgálat Pest Megye

 

Hibás terméket vásárolt? Nem felel meg a szolgáltatás? Amennyiben magánszemélyként, mikro-, kis- és középvállalkozásként, civil szervezetként, társasházként nem tudja rendezni fogyasztói jogvitáját egy vállalkozással, vegye igénybe a Pest Megyei Békéltető Testület segítségét. Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése

Isaszeg, a mi városunk

Támogatott Linkek


  

 

 Regina Alapítvány

 

BURSA-HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat

 

P á l y á z a t i f e l h í v á s


Isaszeg Város Önkormányzata a Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja 2017. évre a
BURSA-HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot
a szociálisan rászorult felsőoktatási hallgatók számára.

A BURSA-HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra Isaszeg önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű ( nappali tagozatos ) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat („A típusú pályázat”), illetve azon felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert pályázók igényelhetik az ösztöndíjat, akik a 2017/2018. tanévtől kezdődően kívánnak részt venni a teljes idejű, nappali tagozatos felsőfokú oktatásban („B” típusú pályázat).
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2017-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott, aláírt és a kötelező mellékletekkel ellátott jelentkezési lapot az Isaszegi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján, valamint a pályázati kiírásért felelős személynél – Ragács Marianna gyámügyi előadó 8. iroda – lehet leadni.

A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás („A” típusú pályázatnál kötelező)
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázat benyújtásának határideje meghosszabbításra került, a pályázatok benyújtásának módosított határideje: 2016. november 15. 23.59

Isaszeg, 2016. szeptember 22.

Polgármesteri Hivatal

Isaszegi esemény -és rendezvénynaptár

h k s c p s v
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Közvilágítás hibabejelentő

Munkaidőben: 06 28 520 873
Éjjel-nappal: 06 80 625 726
Online felület:

Isaszegi vállalkozások

Nemzetiségi Önkormányzatok

Belépés